Sofoniasza 3:17

Red robins happy hour times Sofoniasza 3:17 Pan, twój bóg, jest wśród was; jest potężny, aby ocalić. raduje się z ciebie z radością; uciszy cię swoją miłością; raduje się z ciebie śpiewem.

Sofoniasza 3:14

Red robins happy hour times Sofoniasza 3:14 śpiewajcie radośnie, córko Syjonu; krzycz głośno, o Izraelu! radujcie się i radujcie całym swoim sercem, córko jerozolimska!

Sofoniasza 2: 3

Red robins happy hour times Sofoniasza 2: 3 szukajcie Pana, wszyscy pokorni z ziemi, którzy dochodzicie Jego sprawiedliwości. szukajcie prawości; szukajcie pokory. być może będziesz chroniony w dniu gniewu pana.