Zachariasza 4:10

Red robins happy hour times Zachariasza 4:10, bo któż pogardzał dniem drobnych rzeczy? lecz tych siedmiu oczu pana, którzy skanują całą ziemię, będą się radować, gdy zobaczą pion w ręku zerubbabela.

Zachariasza 3: 2

Red robins happy hour times Zachariasza 3: 2 i Pan rzekł do szatana: „Pan was karci, szatanie! w rzeczy samej, Pan, który wybrał Jerozolimę, gani cię! czyż ten człowiek nie jest wyrwaną z ognia marką ogniową?

Zachariasza 13: 7

Red robins happy hour times Zachariasz 13: 7 obudź się, o mieczu, przeciwko mojemu pasterzowi, przeciwko mężowi, który jest moim towarzyszem, ogłasza pana zastępów. uderzcie pasterza, a owce zostaną rozproszone, a ja zwrócę rękę przeciwko najmłodszym.

Zachariasza 12:10

Red robins happy hour times Zachariasza 12:10 wyleję na dom Dawida i na lud jerozolimski ducha łaski i modlitwy, a oni będą patrzeć na mnie, tego, którego przebili. będą go opłakiwać, jak opłakuje jedynaka, i gorzko płacze, gdy zasmuca pierworodnego syna.

Zachariasza 9: 9

Red robins happy hour times Zachariasz 9: 9 bardzo się raduj, córko Syjonu! krzycz triumfalnie, córko jerozolimska! oto król twój przychodzi do ciebie, sprawiedliwy i zwycięski, pokorny i jedzie na osiołku, na ośle, źrebię osła.

Zachariasza 14:12

Red robins happy hour times Zachariasza 14:12, a to będzie plaga, z jaką pan uderzy wszystkie narody, które walczyły z Jerozolimą: ich ciało zgnije, gdy staną na nogach, ich oczy będą gniły w swoich oczach, a ich języki będą gnić w swoich usta

Zachariasza 1: 3

Red robins happy hour times Zachariasza 1: 3 powiedz więc ludowi, że tak mówi pan zastępów: „wróć do mnie, oznajmij władcę zastępów, a ja wrócę do ciebie, mówi pan zastępów”.

Zachariasza 11:12

Red robins happy hour times Zachariasza 11:12, a potem powiedziałem im: „Jeśli wydaje ci się to słuszne, daj mi zapłatę; ale jeśli nie, zatrzymaj je. odważali więc moją zapłatę trzydzieści srebrników.

Zachariasza 1: 8

Red robins happy hour times Zachariasza 1: 8 Spojrzałem w noc i zobaczyłem mężczyznę jadącego na czerwonym koniu, stojącego wśród mirtów w zagłębieniu. za nim stały czerwone, szczaw i białe konie.

Zachariasza 2: 8

Red robins happy hour times Zachariasza 2: 8, bo tak mówi pan zastępów: „po tym, jak jego chwała posłała mnie przeciwko narodom, które was ograbiły - bo kto was dotknie, dotknie oka jego -

Zachariasza 8:23

Red robins happy hour times Zachariasza 8:23 tak mówi pan zastępów: „W tych dniach dziesięciu ludzi z narodów każdego języka będzie mocno chwytało szatę Żyda, mówiąc:„ Chodźmy z wami, bo słyszeliśmy, że Bóg jest z Tobą.''

Zachariasza 14: 4

Red robins happy hour times Zachariasza 14: 4 tego dnia jego stopy staną na górze oliwnej na wschód od Jeruzalem, a góra oliwki zostanie podzielona na dwie części ze wschodu na zachód, tworząc wielką dolinę, z połową góry poruszającą się na północ i połowa na południe.

Zachariasza 11:17

Red robins happy hour times Zachariasza 11:17 Biada bezwartościowemu pasterzowi, który opuszcza trzodę! niech miecz uderzy jego ramię i prawe oko! niech jego ramię będzie całkowicie uschnięte, a jego prawe oko całkowicie oślepione!