Rzymian 2: 4

SUM PIC XRF DEV STU Patrz (Kliknij, aby przejść do rozdziału) Nowa wersja międzynarodowa Czy okazujesz pogardę bogactwu jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie zdając sobie sprawy z tego, że Boża dobroć ma cię doprowadzić do pokuty? New Living Translation Czy nie widzisz, jak cudownie uprzejmy, tolerancyjny i cierpliwy Bóg jest z tobą? Czy to nic dla ciebie nie znaczy? Czy nie widzisz, że jego dobroć ma odwrócić cię od grzechu? English Standard Version, czy też zakładasz bogactwo jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie wiedząc, że Boża dobroć ma prowadzić cię do pokuty? Berean Study BibleOr czy lekceważysz bogactwa Jego dobroci, tolerancji i cierpliwości, nie zdając sobie sprawy, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Literacka Biblia Bereańska Czy gardzisz bogactwami Jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do skrucha? New American Standard Bible Czy myślisz lekko o bogactwie Jego dobroci, tolerancji i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do skruchy? Nowa wersja Króla Jakuba Lub gardzisz bogactwami Jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwy, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Biblia Króla Jakuba Lub gardzisz bogactwami jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości; nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Standardowa Biblia Chrześcijańska Czy gardzisz bogactwami jego dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nie zdając sobie sprawy, że Boża dobroć ma cię doprowadzić do pokuty? Współczesna wersja angielska Na pewno nie myślisz wiele wspaniałej dobroci Boga lub jego cierpliwości i gotowości do zniesienia cię. Czy nie wiecie, że Bóg jest dla was dobry, ponieważ chce, abyście zwrócili się do Niego? Tłumaczenie dobrych wiadomości Lub może gardzisz jego wielką dobrocią, tolerancją i cierpliwością. Z pewnością wiecie, że Bóg jest dobry, ponieważ próbuje was doprowadzić do pokuty. Standardowa Biblia Chrześcijanina Holmana Czy gardzisz bogactwem Jego dobroci, powściągliwości i cierpliwości, nie uznając, że Boża dobroć ma na celu doprowadzić cię do pokuty? International Standard Version Albo czy nie zdajesz sobie sprawy z jego bogatej dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, że to Boża dobroć prowadzi cię do pokuty? Biblia NET Czy masz pogardę dla bogactwa jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, a jednak nie wiesz, że Boża dobroć prowadzi cię do pokuty? Biblia Nowego Serca w języku angielskim Czy gardzisz bogactwami jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Aramejska Biblia w prostym języku angielskim Czy zakładasz bogactwo Jego słodyczy, cierpliwości i miejsca, które wam dał, i nie wiecie, że słodycz Boża przynosi wam nawrócenie? SŁOWO BOŻE Tłumaczenie Czy czujesz pogardę dla Boga, który jest dla ciebie bardzo miły, poddaje się z tobą i traktuje cię cierpliwie? Czy nie zdajesz sobie sprawy, że to Boża dobroć próbuje doprowadzić cię do Niego i zmienić sposób myślenia i działania? New American Standard 1977 Czy myślisz lekko o bogactwie Jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie wiedząc o tym dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Biblia Króla Jakuba 2000 Lub pogardzaj bogactwem Jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości; nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Amerykański król Jakub Wersja Lub gardzą bogactwem jego dobroci, wyrozumiałości i cierpienia; nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? American Standard Version Albo nie gardzisz bogactwami jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Douay-Rheims Bible Lub gardzisz bogactwami jego dobroci , cierpliwość i cierpliwość? Czy nie wiecie, że dobroć Boża prowadzi was do pokuty? Darby Bible Translator gardzi bogactwem swojej dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? English Revised Version Lub gardzisz bogactwami jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Przekład Biblii Webstera Lub gardzisz bogactwami jego dobroci, wyrozumiałości i cierpienia; nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Nowy Testament Weymouth Czy to dlatego, że myślisz choć trochę o Jego nieskończonej dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nieświadomy, że dobroć Boża delikatnie pociąga cię do pokuty? World English Bible Lub gardzisz bogactwa Jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? Dosłowne tłumaczenie Younga lub bogactwo Jego dobroci, wyrozumiałości i cierpliwości, czy gardzisz? - nie wiedząc, że dobroć Boga prowadzi cię do reformacji! Studiuj Biblię Sprawiedliwy Sąd Boży
... 3 Więc kiedy, o człowieku, osądzasz innych, a jednak robisz to samo, czy myślisz, że unikniesz Bożego sądu? 4 Czy nie lekceważysz bogactw Jego dobroci, tolerancji i cierpliwości, nie zdając sobie sprawy, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty? 5 Ale z powodu twego twardego i skruszonego serca gromadzisz gniew przeciwko sobie na dzień gniewu, kiedy objawi się sprawiedliwy sąd Boga ... Berean Study Bible & middot; Pobierz Odnośniki krzyżowe Exodus 34: 6 Następnie Pan przeszedł przed Mojżeszem i zawołał: „Pan, Pan Bóg, jest litościwy i łaskawy, nieskory do gniewu, obfitujący w pełne miłości oddanie i wierność, Psalm 31: 19 Jak wielka jest twoja dobroć które złożyliście dla tych, którzy się was boją, i obdarowali tych, którzy uciekają w was przed oczyma synów ludzkich (Kaznodziei 8: 11). Gdy wyrok za zbrodnię nie zostanie szybko wykonany, serca ludzkie stają się w pełni czyniąc zło. Ezechiel 11: 19 I dam im jedność serca i wprowadzę w nich nowego ducha; Usunę ich kamienne serce i dam im serce z ciała, Rzymian 9: 22Cóż, jeśli Bóg, chcąc okazać swój gniew i ujawnić swoją moc, znosi z wielką cierpliwością naczynia swego gniewu, przygotowane na zniszczenie? Rzymian 9: 23 Co jeśli uczyniłby to, aby ujawnić bogactwa swojej chwały naczyniom swego miłosierdzia, które wcześniej przygotował na chwałę - 2 Koryntian 8: 2 W strasznej ciężkiej cierpieniu ich obfitość radości i głębokiego ubóstwa przerodziła się w bogatą hojność Efezjan 1: 7 W Nim mamy odkupienie przez Jego krew, przebaczenie naszych przewinień, zgodnie z bogactwami Jego łaski, Efezjan 1: 18 Proszę, aby oczy waszego serca zostały oświecone, abyście mogli poznać nadzieję na Jego powołanie, bogactwo Jego chwalebnego dziedzictwa w świętych, Efezjan 2: 7, aby w nadchodzących wiekach okazywać przewyższające bogactwa Swej łaski, czego dowodem jest Jego dobroć dla nas w Chrystusie Jezusie (Efezjan 3: 8). niż najmniej ze wszystkich świętych, ta łaska dano mi: głosić poganom niezbadane bogactwa Chrystusa, Filipian 4: 19, a mój Bóg zaspokoi wszystkie twoje potrzeby zgodnie ze Swymi chwalebnymi bogactwami w Chrystusie Jezusie. Kolosan 1: 27Dla nich Bóg postanowił ujawnić poganom chwalebne bogactwa tej tajemnicy, którą jest w was Chrystus, nadzieja chwały. Kolosan 2: 2, aby zachęcić ich w sercu, zjednoczyć się w miłości i napełnić pełnymi bogactwami pełnego zrozumienia, aby mogli poznać tajemnica Boga, a mianowicie Chrystus, 1 Tymoteusza 1: 16 Ale z tego właśnie powodu okazano mi miłosierdzie, aby we mnie, najgorszym grzeszniku, Chrystus Jezus okazał swoją doskonałą cierpliwość jako przykład dla tych, którzy uwierzą w Niego na wieki życie 1 Piotra 3: 20, którzy dawno temu byli nieposłuszni, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, gdy budowano arkę. W arce kilku ludzi, tylko osiem dusz, zostało uratowanych przez wodę. 2 Piotra 1: 11 i otrzymacie hojne przyjęcie do wiecznego królestwa naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. 2 Piotra 3: 9 Pan nie spóźnia się z wypełnianiem Jego obietnica, jak niektórzy rozumieją powolność, ale jest dla ciebie cierpliwa, nie chcąc, aby ktokolwiek zginął, ale wszyscy przyszli do pokuty. 2 Piotra 3: 15 Uważaj również, że cierpliwość naszego Pana przynosi zbawienie, tak jak nasz umiłowany brat Paweł również napisał ci z mądrością Bóg mu go dał (Objawienie 2: 21). Mimo że dałem jej czas na pokutę za niemoralność, nie chce. Skarbiec Pisma Świętego

Albo gardzcie bogactwami jego dobroci, wyrozumiałości i cierpienia; nie wiedząc, że dobroć Boża prowadzi cię do pokuty?

gardzić.

Rzymian 6: 1,15
Co zatem powiemy? Czy powinniśmy trwać w grzechu, aby łaska obfitowała? …

pragnę posłuszeństwa, a nie ofiary

Psalm 10:11
Powiedział w swoim sercu: Bóg zapomniał: ukrywa swoją twarz; nigdy nie zobaczy to.

Kaznodziei 8:11
Ponieważ wyrok przeciwko złemu dziełu nie jest wykonywany szybko, dlatego serce synów ludzkich jest w pełni osadzone, aby czynić zło.

zamożny.

tak dalece, jak to zależy od ciebie

Rzymian 9:23
I aby objawił bogactwa swojej chwały na naczyniach miłosierdzia, które wcześniej przygotował na chwałę,

Rzymian 10:12
Albowiem nie ma różnicy między Żydem a Grekiem; albowiem ten sam Pan nad wszystkim jest bogaty dla wszystkich, którzy go wzywają.

Rzymian 11:33
O głębokości bogactw zarówno mądrości, jak i wiedzy Boga! jak nie do przeszukania jego osądy i jego przeszłość, odkrycie!

wyrozumiałość.

Rzymian 3:25
Kogo Bóg przedstawił być przebłaganie przez wiarę w Jego krew, aby głosić swoją sprawiedliwość dla odpuszczenia grzechów, które przeszły, przez wyrozumiałość Boga;

Rzymian 9:22
Co jeśli Bóg, chętny do pokazania jego gniew i aby ujawnić swą moc, znosił wiele cierpień dla naczyń gniewu przystosowanych do zniszczenia:

Wyjścia 34: 6
A Pan przechodził przed nim i głosił: Pan, Pan Bóg, miłosierny i łaskawy, cierpliwy i obfity w dobroć i prawdę,

dobroć.

kiedyś byłem ślepy

Job 33: 27-30
Patrzy na ludzi i Jeśli w ogóle powiedzcie, zgrzeszyłem i wypaczyłem to, co było racja i nie przyniosło mi to korzyści; …

Psalm 130: 3,4
Jeżeli ty, Panie, chcesz oznaczyć nieprawości, o Panie, któż się ostoi? …

Izajasza 30:18
I dlatego Pan będzie czekał, aby wam był łaskawy, i dlatego będzie wywyższony, aby się nad wami litować; bo Pan jest Bóg sądu: błogosławiony wszyscy, którzy na niego czekają.