Filipian 4: 8

Red robins happy hour times Filipian 4: 8 wreszcie, bracia, cokolwiek jest prawdą, cokolwiek honorowego, cokolwiek słusznego, cokolwiek czystego, cokolwiek pięknego, cokolwiek godnego podziwu - jeśli coś jest wspaniałe lub godne pochwały - pomyśl o tych sprawach.

Filipian 1: 7

Red robins happy hour times Filipian 1: 7 słusznie czuję to w stosunku do was wszystkich, ponieważ mam was w sercu. albowiem w moich łańcuchach, w mojej obronie i potwierdzeniu ewangelii wszyscy jesteście ze mną partnerami.

Filipian 3:17

Red robins happy hour times Filipianie 3:17 przyłączają się do siebie, podążając za moim przykładem, bracia i uważnie obserwujcie tych, którzy postępują zgodnie z wzorem, który wam wyznaczyliśmy.