Filemon 1: 6

Red robins happy hour times philemon 1: 6 Modlę się, aby wasze partnerstwo w wierze stało się skuteczne, gdy w pełni uznacie każdą dobrą rzecz, która jest nasza w Chrystusie.

Filemon 1: 7

Red robins happy hour times philemon 1: 7 Cieszę się wielką radością i zachętą w waszej miłości, ponieważ wy, bracia, odświeżyliście serca świętych.