Obadiasz 1:18

Red robins happy hour times obadyjasz 1:18 wtedy dom Jakuba będzie płonącym ogniem, a dom Józefa płonącym płomieniem; ale dom Ezawa będzie ścierniskiem - Jakub go podpali i strawi. dlatego nikt nie przeżyje z domu Ezawa. bo Pan przemówił.

Obadiasz 1: 3

Red robins happy hour times obadiah 1: 3 zwiedziła cię pycha twego serca, mieszkańcy rozpadlin skał, których siedliskiem są wysokości, którzy mówią w twoim sercu: „któż może sprowadzić mnie na ziemię?”

Obadiasz 1:15

Red robins happy hour times obadiasza 1:15, bo dzień Pański jest bliski wszystkim narodom. tak jak czynicie, stanie się wam; twoja zapłata wróci na twoją głowę.

Obadiasz 1:20

Red robins happy hour times obadyjasz 1:20 i wygnańcy tej grupy izraelitów posiądą ziemię kananejczyków aż do zarefata; a wygnańcy z Jeruzalem, którzy są w sefaradzie, posiądą miasta negewskie.