Nehemiasza 2:18

Red robins happy hour times Nehemiasza 2:18 powiedziałem im także o łaskawej ręce mego boga nade mną i o tym, co powiedział mi król. „zacznijmy odbudowę” - odpowiedzieli i położyli ręce na tę dobrą pracę.

Nehemiasza 1:11

Red robins happy hour times Nehemiasza 1:11, Panie, niech twoje ucho będzie uważne na modlitwę twojego sługi i modlitwy twoich sług, którzy lubią czcić twoje imię. modlę się dziś, aby twój sługa odniósł sukces i udziel mu miłosierdzia przed tym człowiekiem. (w tym czasie byłem nosicielem króla).

Nehemiasza 1: 5

Red robins happy hour times Nehemiasza 1: 5, a następnie powiedziałem: „Panie, bóg nieba, wielki i niesamowity bóg, który dotrzymuje przymierza miłosnego oddania z tymi, którzy go kochają i przestrzegają jego przykazań,

Nehemiasza 2:17

Red robins happy hour times Nehemiasza 2:17, a potem powiedziałem do nich: „Widzicie, w jakich kłopotach jesteśmy. Jeruzalem leży w ruinach, a jego bramy zostały spalone. chodźmy, odbudujmy mur jerozolimski, abyśmy nie byli już hańbą.

Nehemiasza 4:14

Red robins happy hour times Nehemiasza 4:14 po dokonaniu oględzin wstałem i powiedziałem szlachcie, urzędnikom i reszcie ludu: „Nie bójcie się ich. pamiętajcie o Panu, który jest wielki i wspaniały, i walczcie o waszych braci, waszych synów i wasze córki, wasze żony i wasze domy.

Nehemiasza 9: 6

Red robins happy hour times Nehemiasza 9: 6 ty sam jesteś panem. stworzyliście niebiosa, niebiosa najwyższe z całym ich zastępem, ziemią i wszystkim, co na niej jest, morzami i wszystkim, co w nich jest. dajecie życie wszystkim, a zastępy niebieskie wielbią was.

Nehemiasza 8:10

Red robins happy hour times Nehemiasza 8:10, a potem nehemiasz powiedział im: „Idźcie i jedzcie, co jest bogate, pijcie to, co słodkie, i wysyłajcie porcje tym, którzy nic nie przygotowali, bo dziś święte jest dla naszego Pana. nie smućcie się, bo radość pana jest waszą siłą.

Nehemiasza 6: 3

Red robins happy hour times Nehemiasza 6: 3, więc wysłałem do nich posłańców, mówiąc: „Wykonuję wielką robotę i nie mogę zejść. dlaczego praca miałaby się skończyć, kiedy zostawiam to, by zejść do ciebie?

Nehemiasza 6: 9

Red robins happy hour times Nehemiasza 6: 9, bo wszyscy próbowali nas przestraszyć, mówiąc: „ich ręce zostaną osłabione w pracy i nigdy się nie skończy”. ale teraz, mój Boże, wzmocnij moje ręce.

Nehemiasza 9:17

Red robins happy hour times Nehemiasza 9:17 odmówili słuchania i nie pamiętali cudów, które czyniliście wśród nich. usztywnili szyje i wyznaczyli przywódcę, aby przywrócił ich do niewoli w Egipcie. ale jesteście wybaczającym bogiem, łaskawym i współczującym, nieskory do gniewu i bogaty w pełne miłości oddanie, i nie opuściliście ich.

Nehemiasza 2:20

Red robins happy hour times Nehemiasza 2:20, więc odpowiedziałem im i powiedziałem: „Bóg niebios jest tym, który zapewni nam sukces. my, jego słudzy, zaczniemy odbudowywać, ale nie macie udziału, prawa ani roszczeń w Jerozolimie.

Nehemiasza 10:37

Red robins happy hour times Nehemiasza 10:37 ponadto przyniesiemy kapłanom w magazynach domu naszego boga pierwsze owoce naszego ciasta, naszych ofiar zbożowych, owoców wszystkich naszych drzew oraz naszego nowego wina i oliwy. jedna dziesiąta naszych produktów należy do lewitów, aby otrzymywali dziesięcinę we wszystkich miastach, w których pracujemy.

Nehemiasza 10:31

Red robins happy hour times Nehemiasza 10:31, gdy mieszkańcy ziemi przyniosą towary lub inne zboża na sprzedaż w dzień szabatu, nie kupimy od nich w szabat lub dzień święty. co siódmy rok pozwolimy, aby pola leżały odłogiem, i anulujemy każdy dług.