Marka 8:36

SUM PIC XRF DEV STU Patrz (Kliknij, aby przejść do rozdziału) Nowa wersja międzynarodowa Co dobrego jest dla kogoś, aby zyskać cały świat, ale utracić jego duszę? Nowe tłumaczenie na życie A co zyskujesz, jeśli zyskasz cały świat, ale stracisz własną duszę? English Standard Version Dla czego to przynosi korzyść człowiek, aby zyskać cały świat i utracić swą duszę? Bereańskie studiowanie Biblii Co zyskuje człowiek, aby zyskać cały świat, a jednocześnie utracić swoją duszę? Bereańska dosłowna Biblia Na co zyskuje człowiek, zyskując cały świat i tracąc swą duszę „New American Standard Bible” Po co bowiem zyskuje człowiek, zyskując cały świat i tracąc swą duszę? Nowa wersja Króla Jakuba Po co zyska człowiek, jeśli zyska cały świat i straci własną duszę? Biblia Króla Jakuba co zyska człowiek, jeśli zyska cały świat i straci własną duszę? Standardowa Biblia Chrześcijańska Po co komuś zyskać cały świat, a jednak stracić życie? Współczesna wersja angielska Co zyskasz, jeśli posiadasz cały świat oprócz des troy się? Dobre wieści Tłumaczenie Czy zyskasz coś, jeśli wygrasz cały świat, ale stracisz życie? Oczywiście nie! Holman Christian Standard Bible Po cóż zyskuje człowiek, zyskując cały świat i tracąc życie? Międzynarodowa wersja standardowa Jaki zysk uzyska osoba, która zyska cały świat i straci życie? NET Biblia Po co korzyść dla człowieka, aby zyskać cały świat, a jednak utracić swoje życie? Biblia w języku angielskim dla nowego serca Co za korzyść dla człowieka, zyskać cały świat i utracić jego duszę? Aramejska Biblia w języku angielskim „Bo jak to człowiek odniósł korzyść, gdyby zyskał cały świat i stracił swą duszę? ”SŁOWO BOŻE Tłumaczenie Co to za korzyść dla ludzi, aby wygrać cały świat, a jednocześnie stracić życie? New American Standard 1977„ Za co przynosi korzyść człowiekowi aby zyskać cały świat i utracić swą duszę? Biblia Króla Jakuba 2000: Po co to zyska człowiekowi, jeśli zyska cały świat i straci życie? Amerykański Król James Version Po co zyska człowiekowi, jeśli ma zyskać cały świat i stracić własną duszę? American Standard Version Za co może to przynieść korzyść człowiekowi, zyskać cały świat i utracić życie? Biblia Douay-Rheimsa Po co zyskać człowiekowi, jeśli zyska cały świat, i cierpieć utratę duszy? Darby Bible Translation Tłumaczenie pożytku dla człowieka, jeśli zyska cały świat i cierpi utratę duszy? English Revised Version Po co to korzyść dla człowieka, aby zyskać cały świat i utracić swoje życie? Przekład Biblii Webstera zyskaj człowieka, jeśli zyska cały świat i straci własną duszę: Weymouth Nowy Testament Dlaczego więc zyskuje człowiek, zyskując cały świat i tracąc swoje życie? Światowa Biblia Angielska Po co zyskać człowieka, zyskać cały świat, a porzuci swe życie? Dosłowne tłumaczenie Younga za co przyniesie korzyść człowiekowi, jeśli zyska cały świat i straci swe życie? Studiuj Biblię Weź swój krzyż
[…] 35 Bo kto chce ocalić swoje życie, straci je, ale kto straci swe życie ze względu na Mnie i dla ewangelii, uratuje je. 36 Cóż bowiem za korzyść dla człowieka zyskuje cały świat, a jednak traci swą duszę? 37 Albo co człowiek może dać w zamian za swoją duszę?… Berean Study Bible & middot; Pobierz odnośniki Mateusza 16: 26Co zyska człowiek, jeśli zyska cały świat, a jednak straci swą duszę? Albo co człowiek może dać w zamian za swą duszę? Mk 8,35 Albowiem kto chce ocalić swoje życie, straci je, ale kto straci swe życie ze względu na Mnie i dla ewangelii, ocali je. Mark 8:37 Albo co może człowiek dać w zamian za swoją duszę? Skarbiec Pisma Świętego

Cóż bowiem za pożytek ma człowiekowi, skoro cały świat zyska i straci swą duszę?

co.

Job 2: 4
A szatan odpowiedział Panu i rzekł: Skórę za skórę, wszystko, co da człowiek za swoje życie.

1 Jana 5: 6

Psalm 49:17
Gdy bowiem umrze, nic nie poniesie; chwała jego nie zstąpi za nim.

Psalm 73: 18-20
Z pewnością umieściłeś ich w śliskich miejscach: zrzuciłeś ich na śmierć…

zysk.

ale Pan stał przy mnie i dał mi siłę

Job 22: 2
Czy człowiek może być pożyteczny dla Boga, tak jak mądry może być pożyteczny dla siebie?

Malachiasza 3:14
Powiedzieliście: To jest próżno służyć Bogu: i jaki zysk czy to jest że przestrzegaliśmy jego obrzędu i że chodziliśmy żałośnie przed Panem Zastępów?

Rzymian 6:21
Jakie owoce mieliście w tych rzeczach, których się teraz wstydzicie? na koniec tych rzeczy jest śmierć.

Objawienie 22: 1