Łukasza 6:44

SUM PIC XRF DEV STU Patrz (Kliknij, aby zobaczyć rozdział) Nowa wersja międzynarodowa Każde drzewo jest rozpoznawane przez własne owoce. Ludzie nie zbierają fig z krzewów kolczastych ani winogron z brierów. Nowe tłumaczenie życia Drzewo rozpoznaje się po owocach. Figi nigdy nie są zbierane z krzewów kolczastych, a winogrona nie są zbierane z krzaków jeżyn. Angielska wersja standardowa dla każdego drzewa jest znana z własnego owocu. Albowiem figi nie są zbierane z krzewów kolczastych, a winogrona nie są zbierane z krzaków jeżyn. Rzeczywiście, figi nie są zbierane z krzewów cierniowych, ani winogron z jeżyn. Literacka Biblia Bereańska Każde drzewo jest znane z własnego owocu. Albowiem nie zbierają figi z cierni, ani nie zbierają winogron z krzaka jeżyny. Nowa amerykańska Biblia Standardowa „Każde drzewo znane jest z własnego owocu. Albowiem nie zbierajcie fig z cierni, ani nie zbierajcie winogron z krzaka wrzośca. Nowa wersja Króla Jakuba, bo każde drzewo znane jest z własnego owocu. Dla ale nie zbierajcie fig z cierni ani nie zbierajcie winogron z krzaka jeżyny. Biblia Króla Jakuba: Każde drzewo znane jest z jego własnych owoców. Albowiem z cierni ludzie nie zbierają fig, ani z krzaków jeżyn nie zbierają winogron. Chrześcijańska Biblia Standardowa Każde drzewo znane jest z własnego owocu. Figi nie są zbierane z krzewów kolczastych ani winogron zbieranych z krzaków jeżyn. Współczesna wersja angielska Po owocach, które produkuje, można odróżnić drzewo. Nie możesz zbierać fig i winogron z ciernistych krzewów. Tłumaczenie dobrej nowiny Każde drzewo jest znane z owocu, który wydaje; nie zbierasz fig z krzaków cierni ani nie zbierasz winogron z krzaków jeżyn. Standardowa Biblia chrześcijańska Holmana Każde drzewo jest znane z własnego owocu. Figi nie są zbierane z krzewów kolczastych ani winogron zbieranych z krzaka jeżyny. Międzynarodowa wersja standardowa, ponieważ każde drzewo jest znane z własnego owocu. Ludzie nie zbierają fig z kolczastych roślin ani nie zbierają winogron z ciernistego krzaka. Biblia NET dla każdego drzewa jest znana z własnego owocu. Albowiem figi nie są zbierane z cierni, ani winogrona zbierane z jeżyn. Nowe serce Biblia angielska Każde drzewo jest znane z własnego owocu. Albowiem ludzie nie zbierają fig z cierni, ani nie zbierają winogron z krzaków jeżyn. Aramejska Biblia w prostym angielskim „Każde drzewo jest znane z owoców, bo nie zbiera fig z cierni, ani nie zbiera winogron z krzak. ”SŁOWO BOŻE® Tłumaczenie Każde drzewo znane jest z owoców. Nie zbiera się fig z kolczastych roślin ani winogron z krzewów kolczastych. Nowy standard amerykański 1977 „Każde drzewo jest znane z własnego owocu. Ludzie bowiem nie zbierają fig z cierni ani nie zbierają winogron z krzaków wrzośca. Biblia Króla Jakuba 2000 Każde drzewo jest znane z własnego owocu. Albowiem z cierni ludzie nie zbierają fig, ani z krzaków jeżyn nie zbierają winogron. Wersja amerykańska króla Jakuba Dla każdego drzewa znane jest z jego własnego owocu. Albowiem z cierni ludzie nie zbierają fig, ani z krzaków jeżyn nie zbierają winogron. Amerykańska wersja standardowa Każde drzewo jest znane z własnego owocu. Albowiem z cierni ludzie nie zbierają fig, ani z krzaków jeżyn, nie zbierają winogron. Biblia Deay-Rheims, bo każde drzewo znane jest po owocach. Albowiem nie zbierajcie fig z cierni; ani z krzaka jeżyny nie zbierają winogron. Darby Bible Translation, bo każde drzewo jest znane z własnego owocu, ponieważ figi nie są zbierane z cierni, ani winogrona zabarwiane z jeżyny.Angielska wersja poprawiona Dla każdego drzewa znane jest z jego własnego owocu. Albowiem z cierni ludzie nie zbierają fig, ani z krzaka jeżyny nie zbierają winogron. Tłumaczenie Biblii Webstergo Każde drzewo jest znane z własnego owocu; bo z cierni ludzie nie zbierają fig, ani z krzaka zbierają winogrona. Nowy Testament Każde drzewo znane jest z własnych owoców. To nie z cierni ludzie zbierają figi ani z jeżyny, że mogą zdobyć kiść winogron. Światowa Biblia Angielska Każde drzewo jest znane z własnego owocu. Albowiem ludzie nie zbierają fig z cierni, ani nie zbierają winogron z krzaka jeżyny. Znane jest dosłowne tłumaczenie każdego drzewa z jego własnego owocu, bo nie z cierni zbierają figi ani z jeżyny winogrono. Studiuj Biblię Drzewo i jego owoce
43 Żadne dobre drzewo nie wydaje złych owoców, ani złe drzewo nie wydaje dobrych owoców. 44 Każde drzewo jest znane z własnych owoców. Rzeczywiście ludzie nie zbierają fig z krzaków cierni ani winogron z jeżyn. 45 Dobry człowiek wydobywa dobre rzeczy z dobrego skarbu swego serca, a zły człowiek wydobywa złe rzeczy ze złego skarbu swego serca. Ponieważ z przelewu serca mówią usta… Berean Study Bible & middot; Pobierz odnośniki Mateusza 7: 16 Po ich owocach je poznasz. Czy winogrona są zbierane z krzewów cierniowych, czy fig z ostów? Mateusza 7: 20 A więc po owocach ich rozpoznasz. (Mateusza 12: 33) Spraw, aby drzewo było dobre, a jego owoc będzie dobry, lub uczyń je złym, a jego owoc będzie zły. ; bo drzewo znane jest po owocach. Skarbiec Pisma Świętego

Każde drzewo znane jest z jego własnych owoców. Albowiem ciernie nie zbierają fig, ani krzaków jeżyn nie zbierają winogron.

Dla z.

bez strachu w miłości

Galacjan 5: 19-23
Teraz uczynki ciała są jawne, które są te; Cudzołóstwo, rozpusta, nieczystość, lubieżność,…

Duch Święty zstąpi na ciebie

Tytusa 2: 11-13
Albowiem łaska Boża, która przynosi zbawienie, ukazała się wszystkim ludziom ...

Jakuba 3:12
Czy drzewo figowe, moi bracia, może rodzić jagody oliwne? albo winorośl, figi? więc mogą żadna fontanna nie daje słonej wody i świeżej wody.

winogrona.

błogosławiony człowiek, którego kołczan jest pełny