Łukasza 10: 7

SUM PIC XRF DEV STU Patrz (Kliknij, aby przejść do rozdziału) Nowa wersja międzynarodowa Zostań tam, jedząc i pijąc wszystko, co ci dają, ponieważ pracownik zasługuje na swoje wynagrodzenie. Nie przemieszczaj się od domu do domu. Nowe tłumaczenie na życie Nie przemieszczaj się od domu do domu. Pozostań w jednym miejscu, jedząc i pijąc to, co zapewniają. Nie wahaj się przyjąć gościnności, ponieważ ci, którzy pracują, zasługują na swoje wynagrodzenie. Wersja standardowa w języku angielskim I pozostań w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co zapewniają, ponieważ robotnik zasługuje na swoje wynagrodzenie. Nie chodź od domu do domu, studiuj Biblię Zatrzymaj się w tym samym domu, jedząc i pijąc wszystko, co oferujesz. Albowiem pracownik jest godzien swoich pensji. Nie przemieszczaj się od domu do domu, dosłowna Biblia Bereańska i pozostań w tym samym domu, jedząc i pijąc rzeczy dostarczone przez nich; dla robotnika jest godny jego pensji. Nie przechodźcie od domu do domu. Nowa amerykańska Biblia Standardowa „Zostań w tym domu, jedząc i pijąc to, co ci dają; bo robotnik jest godzien swoich pensji. Nie przestawajcie się z domu do domu. Nowa wersja Króla Jakuba I pozostańcie w tym samym domu, jedząc i pijąc, co dają, bo robotnik jest godzien swoich pensji. Nie chodźcie od domu do domu. Biblia Króla Jakuba W tym samym domu pozostańcie, jedząc i pijąc, co dają, bo robotnik jest godzien swego czynu. Nie chodźcie od domu do domu. Standardowa Biblia Chrześcijańska Pozostańcie w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co oferują, ponieważ pracownik jest godzien swoich pensji. Nie ruszaj się z domu do domu. Współczesna wersja angielska Zostań z tą samą rodziną, jedząc i pijąc wszystko, co ci dają, ponieważ pracownicy są tego, co zarabiają. Nie przemieszczaj się od domu do domu. Tłumaczenie dobrych wiadomości Zatrzymaj się w tym samym domu, jedząc i pijąc wszystko, co ci oferują, ponieważ pracownicy powinni otrzymać wynagrodzenie. Nie przemieszczaj się z jednego domu do drugiego. Holman Christian Standard Bible Pozostań w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co oferują, ponieważ pracownik jest wart swojej pensji. Nie ruszaj się z domu do domu. Międzynarodowa wersja standardowa Zostań z tą samą rodziną, jedząc i pijąc wszystko, co zapewniają, ponieważ pracownik zasługuje na swoją zapłatę. Nie ruszaj się z domu do domu. NET Bible Zatrzymaj się w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co ci dają, ponieważ pracownik zasługuje na swoją zapłatę. Nie chodźcie od domu do domu. Biblia w Nowym Sercu Pozostańcie w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co dają, bo robotnik jest godzien swoich pensji. Nie chodźcie od domu do domu. Aramejska Biblia w prostym języku angielskim „Ale pozostańcie w tym domu, gdy jecie i pijecie to, co jest ich, albowiem pracownik jest godzien swego wynagrodzenia i nie poruszajcie się od domu do domu”. Tłumaczenie WORD® Zostań z rodziną, która cię akceptuje. Jedz i pij, co ci oferują. W końcu pracownik zasługuje na swoją pensję. Nie przemieszczaj się z jednego domu do drugiego. New American Standard 1977 „I pozostań w tym domu, jedząc i pijąc to, co ci dają; bo robotnik jest godzien swoich pensji. Nie przestawajcie się z domu do domu. Biblia Króla Jakuba 2000 I w tym samym domu pozostańcie, jedząc i pijąc, co dają: bo robotnik jest godzien swego czynu. Nie chodźcie od domu do domu. Wersja amerykańskiego króla Jakuba I pozostańcie w tym samym domu, jedząc i pijąc, co dają: bo robotnik jest godzien swego czynu. Nie chodźcie od domu do domu. Amerykańska wersja standardowa W tym samym domu pozostańcie, jedząc i pijąc, co dają: bo robotnik jest godzien swego czynszu. Nie chodźcie od domu do domu. Bibliaouay-Rheims A w tym samym domu pozostańcie, jedząc i pijąc takie, jakie mają: albowiem robotnik jest godzien swego czynu. Nie usuwaj z domu do domu. Darby Bible Translation I w tym samym domu przebywajcie, jedząc i pijąc takie rzeczy, jakie mają; bo robotnik jest godzien swego czynu. Nie usuwajcie się z domu do domu. Wersja polska poprawiona I w tym samym domu pozostańcie, jedząc i pijąc, co dają: bo robotnik jest godzien swego czynu. Nie chodźcie od domu do domu. Przekład Biblii Webstera I w tym samym domu pozostańcie, jedząc i pijąc, co dają: bo robotnik jest godzien swego czynu. Nie chodźcie od domu do domu. Nowy Testament Weymouth W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc przy stole; bo robotnik zasługuje na swoje wynagrodzenie. Nie przechodźcie z jednego domu do drugiego. Światowa Biblia Angielska Pozostań w tym samym domu, jedząc i pijąc to, co dają, bo robotnik jest godzien swoich pensji. Nie chodźcie od domu do domu. Dosłowne tłumaczenie I w tym domu pozostańcie, jedząc i pijąc to, co mają, bo godny jest jego pracownik; nie chodźcie od domu do domu, Studiuj Biblię Jezus wysyła uczniów
[…] 6 Jeśli tam jest człowiek pokoju, pokój będzie na nim spoczywał; jeśli nie, wróci do ciebie. 7 Zatrzymaj się w tym samym domu, jedząc i pijąc, co masz do zaoferowania. Albowiem pracownik jest godzien swoich pensji. Nie przemieszczaj się od domu do domu. 8 Jeśli wejdziesz do miasta i powitają cię, zjedz wszystko, co jest przed tobą… Berean Study Bible & middot; Pobierz odnośniki Mateusza 10: 10 Nie zabieraj torby na drogę, drugiej tuniki, sandałów lub personelu; albowiem robotnik jest godny zapasu swego; Łukasza 10: 6 Jeśli tam jest człowiek pokoju, pokój na nim spoczywa; jeśli nie, wróci do ciebie. 1 Koryntian 9: 14 W ten sam sposób Pan zalecił, aby ci, którzy głoszą ewangelię, otrzymywali życie z ewangelii. 1 Tymoteusza 5: 18 Albowiem Pismo mówi: wół, gdy kroczy ziarnem ”, i„ pracownik jest godzien swoich pensji ”. Skarbiec Pisma Świętego

I w tym samym domu zostaje, jedząc i pijąc, co dają: bo robotnik jest godzien swego czynu. Nie chodź od domu do domu.

w.

Łukasza 9: 4
I gdziekolwiek wejdziecie, tam mieszkacie, a stamtąd odchodzicie.

Mateusza 10:11
I do każdego miasta, do którego wejdziecie, pytajcie, kto jest w nim godny; i tam będziecie, aż tam pójdziecie.

Marka 6:10
I rzekł do nich: Gdziekolwiek wejdziecie do domu, tam będziecie, aż odejdziecie z tego miejsca.

dla.

Powtórzonego Prawa 12: 12,18,19
I radować się będziecie przed Panem, Bogiem waszym, i synami waszymi, i córkami waszymi, i sługami waszymi, i służebnicami waszymi, i Lewitami, którzy jest w twoich bramach; albowiem nie ma z tobą żadnej części ani dziedzictwa ...

Mateusza 10:10
Nie szukaj Twój podróż, ani dwie płaszcze, ani buty, ani jeszcze klepki: bo robotnik jest godzien swego mięsa.

1 Koryntian 9: 4-15
Czy nie mamy siły jeść i pić? …

Udać się.

1 Tymoteusza 5:13
I bez tego się uczą być bezczynnie, wędrując od domu do domu; i nie tylko bezczynne, ale także pałki i zajęte ciała, mówiąc rzeczy, których nie powinni.

umarli w naszych grzechach