Księga Kapłańska 17:14

Księga Kapłańska 17:14, gdyż życiem wszelkiego ciała jest jego krew. dlatego powiedziałem Izraelitom: „Nie wolno wam jeść krwi żadnej żywej istoty, ponieważ życie wszelkiego ciała jest jej krwią; ktokolwiek je to, musi zostać odcięty ”.

Księga Kapłańska 6:12

Księga Kapłańska 6:12 ogień na ołtarzu będzie płonął; nie można go zgasić. każdego ranka kapłan dodaje drewno do ognia, układa na nim całopalenie i pali na nim tłuste części ofiar pokoju.

Księga Kapłańska 15:24

Księdze Kapłańskiej 15:24, jeśli ktoś będzie z nią leżał, a dotknie go jej menstruacja, będzie nieczysty przez siedem dni, a wszelkie łóżko, na którym będzie leżał, stanie się nieczyste.

Księga Kapłańska 19:19

Księdze Kapłańskiej 19:19 macie przestrzegać moich ustaw. nie będziesz krzyżować dwóch różnych gatunków zwierząt; nie będziesz siał swoich pól dwoma rodzajami nasion; i nie będziesz nosić szat wykonanych z dwóch rodzajów materiałów.