John 3:16

SUM PIC XRF DEV STU Patrz (Kliknij, aby przejść do rozdziału) Nowa wersja międzynarodowa Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, że ​​każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Nowe tłumaczenie „Albowiem tak Bóg umiłował świat: dał Jego jedyny Syn, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Wersja angielska Standard „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne życie.Berejskie studium Biblii Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Swego jedynego Syna, że ​​każdy, kto w Niego wierzy, nie zginie, ale będzie miał życie wieczne. Literacka Biblia Bereańska Dla Boga tak umiłował świat, że dał jednorodzonego Syna, więc że każdy, kto w Niego wierzy, nie powinien zginąć, ale powinien mieć życie wieczne. Nowa amerykańska Biblia Standardowa „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. King James Version For G tak umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Biblia Króla Jakuba Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie mógł zginąć, ale mieć życie wieczne. Standardowa Biblia Chrześcijańska Albowiem Bóg umiłował świat w ten sposób: dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Współczesna wersja angielska Bóg kochał ludzi tego świata tak bardzo, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, miał życie wieczne i nigdy tak naprawdę nie umarł. Tłumaczenie dobrej nowiny Albowiem Bóg tak bardzo umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Standardowa Biblia chrześcijańska Holmana: „Albowiem Bóg umiłował świat w ten sposób: dał Swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Międzynarodowa wersja standardowa „Oto jak Bóg umiłował świat: dał swego wyjątkowego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Biblia NETA to jest sposób, w jaki Bóg umiłował świat: dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Nowe Serce Angielska Biblia Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Aramejska Biblia w prostym języku angielskim Albowiem Bóg umiłował świat w ten sposób: do tego stopnia, że ​​porzuci swego Syna, Jedynego, aby każdy, kto w niego wierzy, nie zgubi się, ale będzie miał życie wieczne. SŁOWO BOŻE Tłumaczenie Bóg tak umiłował świat: dał swego jedynego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Nowy standard amerykański 1977 „Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał Swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Biblia Króla Jakuba 2000 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, powinien nie zginąć, ale mieć życie wieczne. American Ki wersja dla Jakuba Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. American Standard Version Dla Boga tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, każdemu wierzący w niego nie powinni zginąć, ale mieć życie wieczne. Biblia Deay-Rheims Bo tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna; aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Darby Bible Translation Albowiem tak Bóg umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.Angielska wersja poprawiona Dla Boga tak umiłowanego świata, że ​​dał swego jednorodzonego Syna, że każdy, kto w Niego wierzy, nie powinien zginąć, ale mieć życie wieczne. Przekład Biblii Wstera Dla Boga tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Bóg bardzo umiłował świat, który dał Swemu Jedynemu Synowi, aby każdy, kto Mu zaufał, nie zginął, ale miał Życie Wieków. Światowa Biblia Angielska Bóg tak umiłował świat, że dał swego jedynego Syna, że kto wierzy w Niego, nie powinien zginąć, ale mieć życie wieczne. dosłowne tłumaczenie Boga na Boga tak kochało świat, że Jego Syn - jedyny zrodzony - dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale może mieć pełnoletni wiek. Studiuj Biblię Bo Bóg tak kochany
15 aby każdy, kto w Niego wierzy, mógł mieć życie wieczne. 16 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. 17 Albowiem Bóg nie posłał Swojego Syna na świat, aby skazał świat, ale aby zbawić świat przez Niego ... Berean Study Bible & middot; Pobierz Odsyłacze do Księgi Rodzaju 22: 2 „Zabierz swojego syna”, powiedział Bóg, „twojego jedynego syna Izaaka, którego kochasz, i idź do krainy Moria. Ofiarujcie mu tam całopalenie na jednej z gór, którą wam pokażę. '' (Izajasza 9: 6) Dla nas rodzi się dziecko, nam dany jest syn, a rząd będzie na Jego barkach. I będzie nazywany Cudownym Pocieszycielem, Potężnym Bogiem, Wiecznym Ojcem, Księciem Pokoju. Jan 1: 18 Nikt nigdy nie widział Boga, ale jedyny Syn, który jest Bogiem i jest u boku Ojca, dał mu poznać Jana 3: 18 Kto wierzy w Niego, nie jest potępiony, ale kto nie wierzy, już został potępiony, ponieważ nie wierzył w imię jedynego Syna Bożego. Jan 3: 36 Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne. Kto odrzuca Syna, nie zobaczy życia. Zamiast tego gniew Boży spoczywa na nim. 'Jana 6: 40 Albowiem wolą Ojca mego jest, aby każdy, kto patrzy na Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym.' '11 : 25 Jezus powiedział jej: „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem. Kto wierzy we Mnie, będzie żył, nawet jeśli umrze (Rzymian 5: 8). Ale Bóg potwierdza swoją miłość do nas poprzez to, że gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Rzymian 8: 32 Ten, który nie oszczędził Swego Syna, ale dał On Go za nas wszystkich, jak On nie może wraz z Nim dobrowolnie nam wszystko dać? Efezjan 2: 4Ale z powodu Jego wielkiej miłości do nas, Boga bogatego w miłosierdzie, 2 Tesaloniczan 2: 16 Teraz nasz Pan Sam Jezus Chrystus i Bóg, nasz Ojciec, który łaską nas umiłował i dał nam wieczną pociechę i dobrą nadzieję, List do Hebrajczyków 2: 9 Ale widzimy Jezusa, który został nieco niższy od aniołów, teraz uwieńczony chwałą i honorem, ponieważ On poniósł śmierć, aby dzięki łasce Bożej mógł za wszystkich skosztować śmierci. 1 Jana 3: 1 Oto, jaki sposób miłości dał nam Ojciec, abyśmy zostali nazwani dziećmi Bożymi. I tym właśnie jesteśmy! Świat nie zna nas dlatego, że Go nie zna. 1 Jana 4: 9 W ten sposób objawiła się między nami miłość Boża: Bóg zesłał swego jedynego Syna na świat, abyśmy mogli żyć przez Niego. 1 Jana 4: 10 A miłość polega na tym: nie dlatego, że kochaliśmy Boga, ale że On nas umiłował i posłał Swego Syna jako ofiarę za przebłaganie za nasze grzechy (Objawienie 1: 5) i od Jezusa Chrystusa, wiernego świadka, pierworodnego z umarłych, i władca królów ziemi. Temu, który nas kocha i uwolnił nas od grzechów przez swoją krew, Skarbiec Pisma Świętego

Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Bóg.

Łukasza 2:14
Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój, dobra wola wobec ludzi.

szef wszystkich grzeszników

Rzymian 5: 8
Lecz Bóg poleca nam swoją miłość, ponieważ gdy byliśmy jeszcze grzesznikami, Chrystus za nas umarł.

2 Koryntian 5: 19-21
To znaczy, że Bóg był w Chrystusie, jednocząc świat ze sobą, nie przypisując im wykroczeń; i oddał nam słowo pojednania ...

dał.

Jana 1: 14,18
A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas (i widzieliśmy Jego chwałę, chwałę jedynego spłodzonego z Ojca), pełną łaski i prawdy…

Rodzaju 22:12
I rzekł: Nie kładź ręki na chłopcu, ani mu nic nie rób, bo teraz wiem, że boisz się Boga, widząc, że nie powstrzymałeś swego syna, tylko twego. ode mnie.

Marka 12: 6
A mając jeszcze jednego syna, swego umiłowanego, posłał go także do nich ostatniego, mówiąc: Czczą mego syna.

ten ktokolwiek.

Jana 3:15
Aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne.

Mateusza 9:13
Ale idźcie i dowiedzcie się czego że oznacza, że ​​będę miał miłosierdzie, a nie ofiarę; bo nie przyszedłem wzywać sprawiedliwych, ale grzeszników do pokuty.

1 Tymoteusza 1: 15,16
To jest wierne powiedzenie i godne wszelkiej akceptacji, że Chrystus Jezus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników; którego jestem szefem…