Izajasza 59:20

SUM PIC XRF DEV STU Patrz (Kliknij, aby przejść do rozdziału) Nowa wersja międzynarodowa: „Odkupiciel przyjdzie do Syjonu, do tych w Jakubie, którzy żałują za swoje grzechy”, głosi Pan. Nowe tłumaczenie: „Odkupiciel przyjedzie do Jerozolimy, aby odkupić tych w Izraelu, którzy się odwrócili z ich grzechów ”- mówi PAN. Angielska wersja standardowa„ I Odkupiciel przyjdzie na Syjon, do tych w Jakuba, którzy odwrócą się od przestępstwa ”, głosi Pan. Bereańskie studium Biblii„ Odkupiciel przyjdzie do Syjonu do tych w Jakubie który odwraca się od przestępstwa ”, głosi Pan. Nowa amerykańska Biblia Standardowa:„ Odkupiciel przyjdzie na Syjon, a do tych, którzy odwrócą się od przestępstwa w Jakubie ”, oświadcza Pan. Nowa wersja Króla Jakuba„ Odkupiciel przyjdzie na Syjon, i do tych, którzy odwracają się od przestępstwa w Jakubie, ”mówi Pan. Biblia Króla Jakuba, a Odkupiciel przyjdzie do Syjonu, a do tych, którzy odwrócą się od przestępstwa w Jakubie, mówi Pan. Chrześcijańska Standardowa Biblia:„ Odkupiciel przyjdzie do Syjonu i do tych w Jakubie, którzy odwracają się od tr odpowiedź ”. Oto deklaracja Pańska. Współczesna wersja angielska Pan obiecał uratować miasto Syjon i potomków Jakuba, którzy odwrócą się od grzechu. Tłumaczenie dobrej nowiny Pan mówi do swego ludu: „Przybędę do Jeruzalem, aby cię bronić i zbawić wszystkich, którzy odwracają się od grzechów. Holman Christian Standard Bible Odkupiciel przybędzie do Syjonu i do tych w Jakubie, którzy odwrócą się od przestępstwa. To jest deklaracja Pana ”. Międzynarodowa wersja standardowa: „A Odkupiciel przyjdzie na Syjon, do tych w Jakubie, którzy odwrócą się od przestępstwa”, mówi obrońca Biblii LORD.NET, do Syjonu, do tych w Jakubie, którzy żałują za swoje zbuntowane czyny ”- mówi PAN. . Biblia Nowego Serca w języku angielskim „Odkupiciel przyjdzie z Syjonu, a on odwróci przestępstwo od Jakuba”, mówi PAN. SŁOWO BOŻE Tłumaczenie: „Potem Zbawiciel przyjdzie na Syjon, do tych w Jakubie, którzy odwrócą się od buntu”, oświadcza PAN.JPS Tanakh 1917 I odkupiciel przyjdzie na Syjon, a do tych, którzy odwrócą się od przestępstwa w Jakubie, mówi Pan. Nowy standard amerykański 1977 „I odkupiciel przyjdzie na Syjon, a do tych, którzy odwrócą się od przestępstwa w Jakubie, ”Oznajmia Pan. Biblia Króla Jakuba 2000 I Odkupiciel przyjdzie do Syjonu, a do tych, którzy odwrócą się od przestępstwa w Jakubie, mówi Pan. American American King James Version i Odkupiciel przyjdzie do Syjonu, a do tych, którzy odwracają się od przestępstwa w Jakubie, powiedział Pan. American Standard Version A Odkupiciel przyjdzie na Syjon, a do tych, którzy odwrócą się od przestępstwa w Jakubie, mówi Jehowa. Tłumaczenie Septuagint Brenton I wybawiciel przyjdzie ze względu na Syjon i odwróci bezbożność od Jakuba. Biblia Deay-Rheims I nadejdzie odkupiciela Syjonowi i tym, którzy powracają z nieprawości w Jakubie, mówi Pan. Darby Bible Translation A Odkupiciel przyjdzie do Syjonu, a do tych, którzy odwrócą się od przestępstwa w Jakubie, mówi Jehowa. Wersja angielska poprawiona I odkupiciel przyjdzie do Syjonu, a do tych, którzy odwrócą się od przestępstwa w Jakubie, mówi Pan: Przekład Biblii Pana Odkupiciel przyjdzie na Syjon, a do tych, którzy odwrócą się od przestępstwa w Jakubie, mówi Pan. Światowa Biblia Angielska: Odkupiciel przyjdzie do Syjonu i do tych, którzy odwrócą się od nieposłuszeństwa w Jakubie - mówi Jahwe. przyjdź do Syjonu odkupiciela, nawet do jeńców przestępstwa w Jakubie, potwierdzenie Jehowy. Studiuj Biblię Przymierze Odkupiciela
[…] 19 Niech się boją imienia Pańskiego od zachodu i Jego chwały od wschodu słońca. Albowiem przyjdzie jak szalejąca powódź, napędzana tchnieniem Pana. 20 „Odkupiciel przyjdzie na Syjon, do tych w Jakubie, którzy odwrócą się od przestępstwa”, mówi Pan. 21 „Co do Mnie, to jest Moje przymierze z nimi” - mówi Pan. „Duch mój, który jest nad wami, i moje słowa, które włożyłem w wasze usta, nie odejdą od waszych ust, od ust waszych dzieci ani od ust waszych dzieci, odtąd i na wieki”, mówi PAN… Berean Study Bible & middot; Pobierz Odsyłacze Akty 2: 38 Piotr odpowiedział: „Żałujcie i chrzczcie się wszyscy w imieniu Jezusa Chrystusa za przebaczenie waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Dzieje 2: 39 Ta obietnica należy do was, do waszych dzieci i do wszystkich, którzy są daleko, do wszystkich, których Pan, nasz Bóg, wezwie do siebie. 'Rzymian 11:26 I tak cały Izrael zostanie zbawiony, jak jest napisane: Wybawiciel przyjdzie z Syjonu ; On usunie bezbożność z Jakuba (Izajasza 60: 16) Będziesz pić mleko narodów i karmić piersią królewską; poznacie, że Ja, PAN, jestem waszym Zbawicielem i waszym Odkupicielem, Potężnym Jakuba (Ezechiela 18: 30), toteż, o domu Izraela, osądzę was, każdy według jego dróg, głosząc Pana Boga. Żałujcie i odwróćcie się od wszystkich waszych przestępstw, aby wasza nieprawość nie stała się waszym upadkiem (Ezechiela 18: 31) Odrzućcie od siebie wszystkie przestępstwa, które popuściliście, i stwórzcie sobie nowe serce i nowego ducha. Dlaczego miałbyś umrzeć, domu Izraela? Skarbiec Pisma Świętego

Odkupiciel przyjdzie do Syjonu i do tych, którzy odwracają się od przestępstwa w Jakubie, powiedział Pan.

Odkupiciel

Obadiasz 1:17
Lecz na górze Syjon nastąpi wybawienie i będzie świętość; a dom Jakuba będzie posiadał ich dobytek.

bo jestem panem, waszym bogiem

Rzymian 11: 26,27
I tak cały Izrael zostanie zbawiony: jak napisano: Wyjdzie z Syjonu Wybawiciela i odwróci bezbożność od Jakuba:…

do

jeśli nie jesteś ze mną, jesteś przeciwko mnie

Powtórzonego Prawa 30: 1-10
I stanie się, gdy przyjdą na was wszystkie te rzeczy, błogosławieństwo i przekleństwo, które wam złożyłem, i wezwiecie im o wszystkich narodach, dokąd cię zaprowadził Pan, Bóg twój,…

Ezechiela 18: 30,31
Przetoż osądzę was, o domu Izraela, każdy według jego dróg, mówi Pan Bóg. Pokutujcie i odwróćcie się się od wszystkich waszych przestępstw; więc nieprawość nie będzie twoją ruiną ...

Daniel 9:13
Tak jak to jest zapisane w prawie Mojżeszowym, całe to zło spadło na nas; nie sprawiliśmy jednak, abyśmy się modlili przed Panem, naszym Bogiem, abyśmy odwrócili się od naszych winy i zrozumieli prawdę twoją.