Hebrajczyków 12: 1

Red robins happy hour times Hebrajczyków 12: 1 dlatego, że jesteśmy otoczeni tak wielką chmurą świadków, zrzućmy wszelkie obciążenia i grzechy, które tak łatwo zaplątują się, i bierzmy z wytrwałością rasę wyznaczoną dla nas.

Hebrajczyków 4:12

Red robins happy hour times Hebrajczyków 4:12, bo słowo Boże jest żywe i aktywne. ostrzejszy niż jakikolwiek obosieczny miecz, przebija nawet dzielącą duszę i ducha, stawy i szpik kostny. ocenia myśli i intencje serca.

Hebrajczyków 12: 2

Red robins happy hour times Hebrajczyków 12: 2 wpatrzmy się w Jezusa, autora i doskonalącego naszą wiarę, który z radości postawionej przed nim znosił krzyż, gardząc wstydem, i usiadł po prawicy tronu Bożego.

Hebrajczyków 2: 3

Red robins happy hour times Hebrajczyków 2: 3 jak możemy uciec, jeśli zaniedbamy tak wielkie zbawienie? to zbawienie zostało po raz pierwszy ogłoszone przez Pana, potwierdzone nam przez tych, którzy go słyszeli,

Hebrajczyków 11: 5

Red robins happy hour times Hebrajczyków 11: 5 przez wiarę wzięto Henocha, aby nie zobaczył śmierci: „nie można go znaleźć, ponieważ Bóg go zabrał”. bo zanim został wzięty, był chwalony jako ten, który podobał się bogu.

Hebrajczyków 11: 6

Red robins happy hour times Hebrajczyków 11: 6 i bez wiary nie można podobać się Bogu, ponieważ każdy, kto się do niego zbliża, musi wierzyć, że istnieje i nagradza tych, którzy go szukają.

Hebrajczyków 2:17

Red robins happy hour times Hebrajczyków 2:17 z tego powodu musiał być uczyniony jak jego bracia pod każdym względem, aby mógł stać się miłosiernym i wiernym arcykapłanem w służbie Bogu, aby dokonać przebłagania za grzechy ludu.

Hebrajczyków 1: 3

Red robins happy hour times Hebrajczyków 1: 3 syn jest blaskiem chwały Bożej i dokładnym przedstawieniem jego natury, podtrzymując wszystko przez swoje potężne słowo. po tym, jak oczyścił grzechy, usiadł po prawicy majestatu na wysokości.