Habakuka 1:13

Red robins happy hour times habakkuk 1:13 wasze oczy są zbyt czyste, aby patrzeć na zło i nie możecie tolerować złego postępowania. dlaczego więc tolerujecie niewierzących? dlaczego milczycie, gdy niegodziwi pochłaniają tych bardziej sprawiedliwych niż siebie samych?

Habakuka 3:19

Red robins happy hour times habakkuk 3:19 Bóg jest moją siłą; sprawia, że ​​moje stopy są jak jelenie; każe mi chodzić na wyżyny! dla chórmistrza. z instrumentami strunowymi.

Habakuka 1: 5

Red robins happy hour times habakkuk 1: 5 patrzcie na narody i obserwujcie - bądźcie całkowicie zdumieni! bo w twoich czasach wykonuję pracę, w którą nigdy byś nie uwierzył, nawet gdyby ktoś ci powiedział.

Habakuka 3:17

Red robins happy hour times habakkuk 3:17 chociaż drzewo figowe nie pączkuje i na winoroślach nie ma owoców, chociaż plony oliwek zawodzą, a pola nie dają jedzenia, chociaż owce są odcięte od owczarni i żadne bydło nie jest w boksach,

Habakuka 3: 2

Red robins happy hour times habakkuk 3: 2 Panie, słyszałem o tobie sprawozdanie; Panie, czuję podziw dla twoich czynów. ożywić je w tych latach; daj im znać w tych latach. w swoim gniewie pamiętaj o miłosierdziu!

Habakuka 2: 3

Red robins happy hour times habakkuk 2: 3, ponieważ wizja czeka na wyznaczony czas; świadczy o końcu i nie kłamie. choć trwa dłużej, poczekaj na to, ponieważ na pewno nadejdzie i nie opóźni.

Habakuka 3: 3

Red robins happy hour times habakkuk 3: 3 bóg przybył z Temanu, a święty z góry Paran. selah chwała jego okryła niebiosa, a chwała jego napełniła ziemię.

Habakuka 2: 5

Red robins happy hour times habakkuk 2: 5 i bogactwo rzeczywiście go zdradza. jest aroganckim człowiekiem, który nigdy nie odpoczywa. powiększa swój apetyt jak sheol i jak śmierć, nigdy nie jest zadowolony. gromadzi wszystkie narody dla siebie i gromadzi wszystkie narody jako swoje własne.

Habakuka 2: 1

Red robins happy hour times habakkuk 2: 1 stanę na swoim posterunku i stanę na murach obronnych. Będę obserwować, aby zobaczyć, co mi powie, i jak powinienem odpowiedzieć, gdy zostanie poprawiony.