Estera 4:14

Red robins happy hour times Estera 4:14, bo jeśli milczycie w tym czasie, ulga i wyzwolenie dla Żydów powstaną z innego miejsca, ale wy i dom waszego ojca zginiecie. a kto wie, czy może przybyłeś do królestwa na taki czas?

Estera 4:16

Red robins happy hour times esther 4:16 'idź i zgromadź wszystkich Żydów, których można znaleźć w susa, i pość dla mnie. nie jedzcie ani nie pijcie w dzień ani w nocy przez trzy dni, a ja i moje dziewice pościmy jak ty. potem pójdę do króla, chociaż jest to niezgodne z prawem. a jeśli zginę, zginę!

Estera 8: 9

Red robins happy hour times estera 8: 9 naraz zostali wezwani skrybowie królewscy, a dwudziestego trzeciego dnia trzeciego miesiąca (miesiąca sivan) zapisali wszystkie rozkazy mordocheusza Żydom i satrapom, gubernatorom i książętom 127 prowincji od Indii po poduszkę - pisząc do każdej prowincji własnym pismem, do każdego ludu w swoim własnym języku oraz do Żydów w swoim własnym piśmie i języku.

Estera 2:12

Red robins happy hour times Estera 2:12 na dwanaście miesięcy przed swoją koleją, aby udać się do króla Kserksesa, przepisy haremu wymagały od każdej młodej kobiety zabiegów kosmetycznych z olejkiem mirry przez sześć miesięcy, a następnie perfumami i kosmetykami przez kolejne sześć miesięcy.

Estera 2: 7

Red robins happy hour times Ester 2: 7 i Mardocheusz wychowali Hadassę (to znaczy Esterę), córkę swojego wuja, ponieważ ona nie miała ojca ani matki. młoda kobieta była urocza w formie i wyglądzie, a kiedy jej ojciec i matka zmarli, mordechaj przyjął ją za swoją własną córkę.