Efezjan 6:12

Red robins happy hour times Efezjan 6:12, ponieważ nasza walka nie jest przeciwko ciału i krwi, ale przeciwko władcom, przeciwko władzom, przeciwko potęgom ciemności tego świata i przeciwko duchowym siłom zła w niebiańskich królestwach.

Efezjan 4:32

Red robins happy hour times Efezjan 4:32 bądźcie wobec siebie życzliwi i serdeczni, przebaczając sobie nawzajem, tak jak przebaczył wam Bóg Chrystus.

Efezjan 4:14

Red robins happy hour times Efezjan 4:14 nie będziemy już niemowlętami, podrzucanymi przez fale i noszonymi przez każdy wiatr nauczania i przez sprytną podstępność ludzi w ich oszukańczych intrygach.

Efezjan 2:10

Red robins happy hour times Efezjan 2:10, ponieważ jesteśmy dziełem Boga, stworzeni w Chrystusie Jezusie, aby czynić dobre uczynki, które Bóg wcześniej przygotował jako nasz sposób życia.

Efezjan 4: 1

Red robins happy hour times Efezjan 4: 1 jako jeńca Pańskiego, wzywam was zatem, abyście postępowali w sposób godny powołania, które otrzymaliście: