Kaznodziei 3:11

Red robins happy hour times Kaznodziei 3:11 uczynił wszystko pięknym w swoim czasie. On także ustanowił wieczność w sercach ludzi, ale oni nie mogą pojąć dzieła, które Bóg wykonał od początku do końca.

Kaznodziei 9:11

Red robins happy hour times Kaznodziei 9:11 widziałem coś jeszcze pod słońcem: rasa nie jest dla szybkich, ani bitwa dla silnych; ani chleb dla mądrych, ani bogactwo dla inteligentnych, ani łaska dla zdolnych. bo wszystkim zdarzają się czas i szansa.

Kaznodziei 12: 5

Red robins happy hour times Kaznodziei 12: 5, gdy ludzie boją się wysokości i niebezpieczeństw na drodze, gdy kwitnie drzewo migdałowe, konik straci wiosnę, a jagoda kaparowa skurczy się - bo wtedy człowiek idzie do swego wiecznego domu, a żałobnicy chodzą po ulicach.

Kaznodziei 7:26

Red robins happy hour times Kaznodziei 7:26 i bardziej gorzka niż śmierć znajduję kobietę, która jest sidłem, którego serce jest siecią, a której ręce są łańcuchami. człowiek, który podoba się bogu, ucieka jej, ale grzesznik jest usidlony.

Kaznodziei 2:10

Red robins happy hour times Kaznodziei 2:10 cokolwiek moje oczy zapragnęły, nie zaprzeczałem sobie. odmówiłem mojemu sercu bez przyjemności. albowiem serce moje rozkoszowało się całym moim dziełem, a to była nagroda za całą moją pracę.