Daniel 3:18

Red robins happy hour times Daniel 3:18, ale nawet jeśli nie, niech będzie wam wiadome, królu, że nie będziemy służyć waszym bogom ani czcić złotego posągu, który postawiliście.

Daniel 2:43

Red robins happy hour times Daniel 2:43, jak widzieliście żelazo zmieszane z gliną, więc narody zmieszają się ze sobą, ale nie będą się trzymały razem bardziej niż żelazo zmieszane z gliną.

Daniela 12: 7

Red robins happy hour times Daniel 12: 7 a mężczyzna ubrany w len, który był nad wodami rzeki, podniósł prawą rękę i lewą rękę ku niebu, i słyszałem, jak przysięga na tego, który żyje wiecznie, mówiąc: czas, czasy i pół czasu. kiedy moc świętego ludu zostanie w końcu rozbita, wszystkie te rzeczy się zakończą.

Daniel 8:23

Red robins happy hour times daniela 8:23 w drugiej części ich panowania, kiedy bunt osiągnie pełną moc, na tronie przejdzie bezczelny król, zręczny w intrydze.

Daniel 11:32

Red robins happy hour times daniela 11:32 pochlebstwami zepsuje tych, którzy łamią przymierze, ale ludzie, którzy znają ich boga, mocno mu się oprą.

Daniel 10:21

Red robins happy hour times Daniel 10:21, ale najpierw powiem wam, co jest zapisane w księdze prawdy. ale nikt nie ma odwagi mnie wesprzeć przeciwko nim, oprócz Michaela, twojego księcia.

Daniel 7:25

Red robins happy hour times Daniel 7:25 wystąpi przeciwko najwyższemu i uciska świętych najwyższych, zamierzając zmienić wyznaczone czasy i prawa; i święci będą dawani w jego ręce na czas, czasy i pół czasu.

Daniel 4:33

Red robins happy hour times Daniel 4:33 w tym momencie zdanie przeciw Nabuchodonozorowi zostało spełnione. został wypędzony z ludzkości. zjadł trawę jak wół, a jego ciało było przesiąknięte rosą nieba, aż jego włosy urosły jak pióra orła, a paznokcie jak szpony ptaka.

Daniel 7: 4

Red robins happy hour times Daniel 7: 4 pierwsza bestia była jak lew i miała skrzydła orła. patrzyłem, aż jego skrzydła zostaną oderwane, a ono uniesione z ziemi i postawione na dwóch nogach jak mężczyzna, i dane mu umysłowi.

Daniela 12: 4

Red robins happy hour times Daniel 12: 4, ale ty, Daniel, zamknij te słowa i zapieczętuj książkę do końca. wielu będzie wędrować tam iz powrotem, a wiedza wzrośnie.

Daniel 7:13

Red robins happy hour times Daniel 7:13 w mojej wizji w nocy patrzyłem dalej i widziałem takiego jak syn człowieczy przychodzący z obłokami nieba. zbliżył się do starożytności dni i został wprowadzony w jego obecność.

Daniela 1: 8

Red robins happy hour times Daniel 1: 8, ale Daniel postanowił, że nie splugawi się jedzeniem i winem króla. poprosił więc naczelnego urzędnika o pozwolenie, by się nie skalać.

Daniel 6:10

Red robins happy hour times Daniel 6:10, kiedy Daniel dowiedział się, że dokument został podpisany, poszedł do swojego domu, gdzie okna jego górnego pokoju otwierały się w kierunku Jerozolimy, i trzy razy dziennie padał na kolana, modlił się i dziękował jego bóg, tak jak wcześniej.

Daniel 7: 8

Red robins happy hour times Daniel 7: 8, kiedy rozważałem rogi, nagle pojawił się między nimi kolejny róg, mały, a trzy pierwsze rogi zostały wyrwane z korzeniami. ten róg miał oczy jak mężczyzna i usta, które wypowiadały słowa arogancji.

Daniel 4:35

Red robins happy hour times Daniel 4:35 wszystkie ludy ziemi są liczone jako nic, a czyni to, co chce, z armią niebieską i ludami ziemi. nie ma nikogo, kto mógłby powstrzymać jego rękę lub powiedzieć mu: „co uczyniliście?”

Daniel 2:20

Red robins happy hour times Daniel 2:20 i oświadczył: „niech będzie błogosławione imię Boga na wieki wieków, bo mądrość i moc należą do niego.

Daniel 2:28

Red robins happy hour times daniela 2:28 ale w niebie jest bóg, który objawia tajemnice, i oznajmił królowi Nabuchodonozorowi, co się stanie w dniach ostatecznych. Twoim snem i wizjami, które przyszły ci do głowy, gdy leżałeś na łóżku, były: