Jana 8: 7

Red robins happy hour times Jana 8: 7 Biblia katolicka: gdy stali i zadawali mu pytania, wyprostował się i powiedział do nich: „cokolwiek z was nie popełniło grzechu, nie może rzucić w nią pierwszym kamieniem”.