3 Jana 1:11

Red robins happy hour times 3 Jana 1:11 umiłowani, nie naśladujcie złego, ale dobre. ten, kto czyni dobro, pochodzi od Boga; ten, kto czyni zło, nie widział boga.

3 Jana 1: 2

Red robins happy hour times 3 Jana 1: 2, umiłowani, modlę się, abyście pod każdym względem mieli powodzenie i cieszyli się dobrym zdrowiem, tak jak wasza dusza ma się dobrze.

3 Jana 1:12

Red robins happy hour times 3 Jana 1:12 demetriusz otrzymał dobre świadectwo od wszystkich i od samej prawdy. świadczymy również za niego i wiecie, że nasze świadectwo jest prawdziwe.