2 Samuela 24: 1

Red robins happy hour times 2 Samuela 24: 1 znowu gniew pana płonął przeciw Izraelowi, a on pobudził Dawida przeciwko nim, mówiąc: „Idź i weź spis ludności Izraela i Judy”.

2 Samuela 7:14

Red robins happy hour times 2 Samuela 7:14 będę jego ojcem, a on będzie moim synem. gdy popełni błąd, zdyscyplinuję go różdżką ludzką i ciosami synów ludzkich.

2 Samuela 22:31

Red robins happy hour times 2 Samuela 22:31 jak na Boga, jego droga jest doskonała; słowo pana jest bezbłędne. jest tarczą dla wszystkich, którzy się w nim schronią.

2 Samuela 5:19

Red robins happy hour times 2 Samuela 5:19 Dawid zapytał więc Pana: czy powinienem stanąć przeciwko filistynom? czy dostarczysz je w moją rękę? „idź - odparł pan - bo na pewno dam filistyny ​​w twoją rękę”.

2 Samuela 9: 6

Red robins happy hour times 2 Samuela 9: 6 i kiedy mefiboszet syn Jonatana, syn Saula, przybył do Dawida, upadł na twarz z czcią. wtedy David powiedział: „mefiboszet!” „Jestem twoim sługą”, odpowiedział.

2 Samuela 7:18

Red robins happy hour times 2 Samuela 7:18 wszedł król Dawid, usiadł przed Panem i powiedział: „Kim ja jestem, o Boże, i czym jest mój dom, żeś mnie tak zaprowadził?

2 Samuela 7:22

Red robins happy hour times 2 Samuela 7:22, jak wielki jesteś, o Boże! bo nie ma nikogo podobnego do ciebie i nie ma boga prócz ciebie, zgodnie ze wszystkim, co słyszeliśmy na własne uszy.

2 Samuela 12:13

Red robins happy hour times 2 Samuela 12:13, a potem Dawid powiedział do Natana: „Zgrzeszyłem przeciw panu”. „Pan usunął twój grzech” - odpowiedział Nathan. 'nie umrzesz.

2 Samuela 12:23

Red robins happy hour times 2 Samuela 12:23, ale skoro już nie żyje, dlaczego miałbym pościć? czy mogę go sprowadzić ponownie? pójdę do niego, ale on nie wróci do mnie.

2 Samuela 11:12

Red robins happy hour times 2 Samuela 11:12 „zostańcie tu jeszcze jeden dzień”, powiedział David do uriasza, „a jutro odeślę was”. więc Uriasz pozostał w Jerozolimie tego i następnego dnia.

2 Samuela 24:24

Red robins happy hour times 2 Samuela 24:24 „nie” - odpowiedział król - „nalegam na zapłacenie ceny, bo nie złożę Panu, Bogu memu, całopalnych ofiar, które nic mnie nie kosztują”. Dawid kupił więc klepisko i woły za pięćdziesiąt syklów srebra.

2 Samuela 23:20

Red robins happy hour times 2 Samuela 23:20 i benaiasz, syn Jojady, był mężem męskim z Kabzeela, człowiekiem wielu wyczynów. powalił dwóch mistrzów moabu, a pewnego śnieżnego dnia zszedł do dołu i zabił lwa.

2 Samuela 4: 4

Red robins happy hour times 2 Samuela 4: 4 i Jonatan, syn Saula, mieli ułomnego syna. miał pięć lat, kiedy wiadomość o Saulu i Jonatanie pochodziła od jezreela. jego pielęgniarka podniosła go i uciekła, ale gdy spieszyła się do ucieczki, upadł i utykał. nazywał się mefiboszet.