2 Koryntian 12: 9

Red robins happy hour times 2 List do Koryntian 12: 9, ale powiedział do mnie: „Moja łaska jest dla was wystarczająca, bo moja moc jest doskonała w słabości”. dlatego tym bardziej chlubię się moimi słabościami, aby moc Chrystusa spoczywała na mnie.

2 Koryntian 12:10

Red robins happy hour times 2 List do Koryntian 12:10 i dlatego ze względu na Chrystusa rozkoszuję się słabościami, zniewagami, trudnościami, prześladowaniami, trudnościami. bo kiedy jestem słaby, to jestem silny.

2 Koryntian 11: 4

Red robins happy hour times 2 List do Koryntian 11: 4, bo jeśli ktoś przyjdzie i głosi Jezusa innego niż ten, który głosiliśmy, lub jeśli otrzymacie innego ducha niż ten, który otrzymaliście, lub inną ewangelię niż ta, którą przyjęliście, to też sobie z tym poradzicie z łatwością.