1 Samuela 30: 6

Red robins happy hour times 1 Samuela 30: 6 i Dawid był bardzo zaniepokojony, ponieważ ludzie mówili o kamienowaniu go, ponieważ dusza każdego człowieka smuciła się za swoich synów i córki. ale Dawid znalazł siłę u Pana, swego boga.

1 Samuela 4:21

Red robins happy hour times 1 Samuela 4:21 i nazwała chłopca ichabod, mówiąc: „chwała odeszła z Izraela”, ponieważ schwytano Arkę Bożą, a jej teść i jej mąż zginęli.

1 Samuela 16: 7

Red robins happy hour times 1 Samuela 16: 7, ale Pan rzekł do Samuela: „Nie patrz na jego wygląd ani wysokość, bo go odrzuciłem; Pan nie widzi tak jak człowiek. bo człowiek widzi zewnętrzny wygląd, ale pan widzi serce.

1 Samuela 15:22

Red robins happy hour times 1 Samuela 15:22, ale Samuel oświadczył: „Czy Pan rozkoszuje się całopaleniem i ofiarami tak bardzo, jak posłuszny swemu głosowi? oto posłuszeństwo jest lepsze niż poświęcenie, a uważność lepsza niż tłuszcz baranów.

1 Samuela 15:23

Red robins happy hour times 1 Samuela 15:23, gdyż bunt jest jak grzech wróżbiarstwa, a arogancja jest jak niegodziwość bałwochwalstwa. ponieważ odrzuciłeś słowo pana, odrzucił cię jako króla.

1 Samuela 2:35

Red robins happy hour times 1 Samuela 2:35 wtedy wzbudzę dla siebie wiernego kapłana. uczyni wszystko, co jest w moim sercu i umyśle. i zbuduję mu dom trwały, a on będzie chodził przed mym namaszczonym na wieki.

1 Samuela 26:25

Red robins happy hour times 1 Samuela 26:25 Saul rzekł do niego: „Błogosławiony, Dawid, mój synu. osiągniesz wielkie rzeczy i na pewno zwyciężysz ”. Dawid poszedł więc swoją drogą i Saul wrócił do domu.

1 Samuela 19:10

Red robins happy hour times 1 Samuela 19:10 Saul próbował przywalić go włócznią do ściany. ale włócznia uderzyła w ścianę i Dawid umknął mu, uciekł i uciekł tej nocy.

1 Samuela 3:10

Red robins happy hour times 1 Samuela 3:10, a potem przyszedł Pan i stał tam, wołając jak poprzednio: „Samuel! samuel! a Samuel odpowiedział: „Mów, bo twój sługa słucha”.

1 Samuela 8: 6

Red robins happy hour times 1 Samuela 8: 6, ale kiedy powiedzieli: „Dajcie nam króla, aby nas sądził”, ich żądanie było niezadowolone w oczach Samuela; więc modlił się do Pana.

1 Samuela 2: 1

Red robins happy hour times 1 Samuela 2: 1 w tym czasie Anna modliła się: „moje serce raduje się w Panu, w którym mój róg jest wywyższony. moje usta odważnie mówią przeciwko moim wrogom, bo raduję się w twoim zbawieniu.

1 Samuela 7:12

Red robins happy hour times 1 Samuela 7:12 później Samuel wziął kamień i postawił go między mizpą a shen. nazwał to ebenezer, mówiąc: „jak dotąd Pan nam pomógł”.

1 Samuela 16:23

Red robins happy hour times 1 Samuela 16:23 i ilekroć duch Saula zstępował na Saula, Dawid podnosił harfę i grał, a Saul stawał się zdrowy, a duch udręki odchodził od niego.

1 Samuela 13:14

Red robins happy hour times 1 Samuela 13:14, ale teraz wasze królestwo nie przetrwa; Pan szukał człowieka według swego serca i mianował go władcą swego ludu, ponieważ nie zachowaliście rozkazu pana.

1 Samuela 17:45

Red robins happy hour times 1 Samuela 17:45, ale Dawid powiedział do filistyna: „Przychodzicie przeciwko mnie z mieczem, włócznią i oszczepem, ale ja przychodzę przeciwko wam w imieniu Pana Zastępów, boga armii Izraela, któremu się przeciwstawiliście .

1 Samuela 3: 9

Red robins happy hour times 1 samuela 3: 9 „idźcie i połóżcie się” - powiedział do samuela - a jeśli was wezwie, powiedzcie: „mów, panie, bo twój sługa słucha”. Więc Samuel poszedł i położył się na swoim miejscu.