1 Koryntian 6: 9

1 Koryntian 6: 9 czy nie wiecie, że niegodziwcy nie odziedziczą królestwa Bożego? nie dajcie się zwieść: ani niemoralnym seksualnie, ani bałwochwalcom, ani cudzołożnikom, ani mężczyznom, którzy poddają się aktom homoseksualnym lub je wykonują,