Psalm 57: 3

psalm 57: 3 zstępuje z nieba i zbawia mnie; gani tych, którzy mnie depczą. selah bóg wysyła swoje pełne miłości oddanie i swoją prawdę.

Jana 12: 1

Jana 12: 1 sześć dni przed Paschą Jezus przyszedł do Betanii, rodzinnego miasta Łazarza, którego wzbudził z martwych.