Dzieje 19:35

Dz 19:35 w końcu urzędnik miejski uciszył tłum i oświadczył: „Ludzie z Efezu, czyż nie wszyscy wiedzą, że miasto w Efezie jest strażnikiem świątyni wielkich Artemidów i jej wizerunku, który spadł z nieba?

Amos 4:12

amos 4:12 'przetoż oto, co wam uczynię, Izraelu, a skoro wam to uczynię, przygotujcie się na spotkanie waszego boga, o Izraelu!

2 Piotra 3: 1

2 Piotra 3: 1 umiłowani, to jest teraz mój drugi list do ciebie. oba są przypomnieniami, aby pobudzić cię do zdrowego myślenia

Hebrajczyków 5: 5

Hebrajczyków 5: 5 i Chrystus nie wziął na siebie chwały bycia arcykapłanem, ale został powołany przez tego, który mu powiedział: „jesteś moim synem; dzisiaj zostałem twoim ojcem.

2 Samuela 12:11

2 Samuela 12:11 tak mówi Pan: „wzbudzę przeciw wam przeciwności z waszego domu. na twoich oczach zabiorę twoje żony i dam je innej, a on będzie leżał z nimi w biały dzień.

Dzieje 2:14

Dz 2:14, a Piotr wstał z jedenastoma, podniósł głos i zwrócił się do tłumu: „Judei i wszyscy mieszkańcy Jerozolimy, niech wam to będzie wiadome i słuchajcie uważnie moich słów.