Jana 3:18

Jana 3:18 kto wierzy w Niego, nie jest potępiony, ale kto nie wierzy, już został potępiony, ponieważ nie wierzył w imię jedynego syna Boga.

Wyjścia 21: 7

Księga Wyjścia 21: 7, a jeśli mężczyzna sprzedaje swoją córkę jako sługę, nie może ona uwolnić się, jak to robią służący.

Marka 3:28

Marka 3:28 Zaprawdę powiadam wam, synom ludzkim będą odpuszczone wszystkie grzechy i bluźnierstwa, ilekroć będą mówić.

Amos 9: 7

amos 9: 7 „czyż nie jesteście dla mnie jak kuszyci, dzieci Izraela?” ogłasza lord. „czyż nie wyprowadziłem Izraela z ziemi egipskiej, filistynów z kaftor i aramejczyków z kir?

Powtórzonego Prawa 30: 9

Księga Powtórzonego Prawa 30: 9, aby Pan, Bóg wasz, sprawił, że będziecie obfitować we wszystkie dzieła rąk waszych i w owoce łona, potomstwo waszego inwentarza i plony waszej ziemi. zaprawdę, Pan znowu rozkoszuje się waszą dobrocią, tak jak on podobał się dobru waszych ojców,

Mateusza 5:29

Mateusza 5:29 jeśli twoje prawe oko powoduje grzech, wyłup je i wyrzuć. lepiej jest dla ciebie stracić jedną część ciała niż wrzucić całe ciało do piekła.