Dzieje 16:34

Dz 16:34, przyprowadził ich do swego domu i postawił przed nimi posiłek. więc on i cała jego rodzina cieszyli się, że uwierzyli w boga.

Łukasza 18:14

Luke 18:14 Mówię wam, ten człowiek, zamiast faryzeusza, poszedł do domu usprawiedliwiony. albowiem każdy, kto się wywyższa, będzie upokorzony, a kto się uniża, będzie wywyższony.

Psalm 65: 4

psalm 65: 4 błogosławiony jest ten, którego wybrałeś i zbliżyłeś, aby zamieszkał na dworze! jesteśmy pełni dobroci twojego domu, świętości twojej świątyni.

1 Samuela 16: 7

1 Samuela 16: 7, ale Pan rzekł do Samuela: „Nie patrz na jego wygląd ani wysokość, bo go odrzuciłem; Pan nie widzi tak jak człowiek. bo człowiek widzi zewnętrzny wygląd, ale pan widzi serce.